open_call3

Festival súčasného umenia DOM vyhlasuje otvorenú výzvu pre umelcov a umelecké združenia na prihlásenie umeleckých projektov k téme piateho ročníku festivalu DOM 2019 AutoCorrect!

 

Čo pre nás v súčasnosti znamenajú pojmy korektnosť a slušnosť? Ako môžu v dnešnej spoločnosti tieto základné sociálne elementy upevniť svoje nenahraditeľné miesto? Čo môžeme spraviť, aby naše názory neboli korigované automaticky (autocorrect), ako nám to ponúkajú aplikácie na smartfónoch, tabletoch a počítačoch? Prečo je čoraz problematickejšie vnímanie správ a informácií z masmédií bežným divákom a jeho (ne)schopnosť rozlišovať medzi korektnou informáciou, zavádzaním a podvedomou manipuláciou?

DOM 2019 hľadá odpovede na otázky, prostredníctvom ktorých sa zameriava na problematiku informovanosti v spoločnosti a na manipulatívne ideologické zásahy do formovania verejnej mienky. Prečo? Pretože Millenials si zvykli na diskusiu a dialóg vedený prevažne na sociálnych sieťach a inteligentné chatboty nám dnes ponúkajú jednoduché úkony prijatia tzv. „lajkovanej“ pravdy alebo „post-pravdy“. Podujatie DOM 2019 AutoCorrect sa prostredníctvom vizuálneho umenia, workshopov, performance a prednášok snaží zmapovať a pochopiť podoby manipulácie s informáciami a informačné vojny. Nosnou témou festivalu je však slušnosť a korektné vzťahy, ktorých absenciu v dnešných dňoch stále pociťujeme.

K zaslaným projektom pripojte:

vyplnený prihlasovací formulár, koncepciu/ideu, technický popis a vizualizáciu diela, špecifiká a technické požiadavky na inštaláciu, CV a portfólio autora/autorov

Čo vám vieme poskytnúť:

výstavný priestor v Novej Cvernovke, čiastočné technické vybavenie (bude špecifikované pri konkrétnych požiadavkách na techniku), asistenciu pri inštalácii, tlač a distribúciu pozvánok, plagátov a katalógov k výstave, PR výstavy na sociálnych sieťach a v tlačených médiách, honorár pre jedného z autorov, ktorého vyberie artistic jury (Martina Ivičič, Marianna Brinzová, Dano Dida)

Podmienky:

Výzva sa vzťahuje na slovenských aj zahraničných profesionálnych umelcov, študentov a absolventov vysokých škôl s umeleckým a umenovedným zameraním bez obmedzenia veku. Výzva sa neobmedzuje na konkrétne médiá, sme otvorení všetkým umeleckým formám.

Termín uzávierky výzvy: 26. 4. 2019

Vaše príspevky zasielajte na: info.festivaldom@gmail.com

Projekty zaslané po termíne uzávierky budú z výberu vylúčené.

O úspešných uchádzačoch rozhodne artistic jury v zložení Martina Ivičič, Marianna Brinzová a Dano Dida.

O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní začiatkom mája 2019.

 

O festivale:

Festival DOM každoročne zhmotňuje myšlienku „diela otvoreného miestu“ v podobe skupinovej výstavy vizuálneho umenia so sprievodným programom. Proces realizácie smeruje k temporálnemu, nomádskemu, site-specific eventu. DOM nemá trvalé miesto, ale ako festival dočasne hosťuje v rôznych alternatívnych priestoroch a adaptuje sa na špecifiká daného miesta. Zameriava sa na prezentáciu mladej generácie autorov zo Slovenska i zahraničia. Na predošlých štyroch ročníkoch festivalu DOM (2015 – 2018) sa predstavilo okolo 50 začínajúcich i etablovaných umelcov, vystúpilo 20 účinkujúcich performerov, hudobníkov či hudobných skupín zo Slovenska i zahraničia.

 

výstavný priestor – pôdorys

prihlasovací formulár

open call DOM 2019


Chceš vystaviť svoje dielo na festivale DOM 2019 v Novej Cvernovke? Zapoj sa!

Festival súčasného umenia DOM vyhlasuje otvorenú výzvu pre študentov Školy dizajnu na prihlásenie umeleckých projektov k téme piateho ročníku festivalu!

 

Téma tohto ročníka: AutoCorrect

Čo si predstavuješ pod témou „AutoCorrect“? Ako by sa dala stvárniť? Čo pre teba znamenajú slová korektnosť a slušnosť?

Pracuj na téme, potráp si hlavu a konzultuj so svojím pedagógom. Vieme, že si rozhľadený a vnímavý, ale pre lepšiu predstavivosť ti dáme zopár indícií k téme:

» Aj tebe sa občas stáva, že ti smartfón opraví text, ktorý píšeš a význam tvojej pôvodnej správy sa úplne zmení?

» Cítiš sa niekedy pri čítaní správ a statusov na sociálnych sieťach zle?

» Nútia ťa niektoré články prijať nejakú zvrátenú skutočnosť alebo pravdu?

» Je podľa teba počet „lajkov“ ukazovateľom vierohodnosti nejakej osoby, skupiny alebo činu?

Zaujíma nás tvoj názor. Vyjadri sa! Aké sú podľa teba podoby manipulácie s informáciami a ako je možné sa proti nej brániť? Svoj názor môžeš vyjadriť aj na to, čo pre teba znamenajú slová slušnosť a korektnosť v medziľudských vzťahoch.

Zadanie:

Reaguj použitím ľubovoľných techník a médií na tému AutoCorrect. Nezáleží na tom, či vytvoríš fotografiu, namaľuješ obraz, vytvoríš video, gif alebo priestorovú inštaláciu, dôležité je, že vyjadríš svoj názor.

Čo ti vieme poskytnúť:

Možnosť vystavovať svoje dielo v priestoroch Novej Cvernovky, čiastočné technické vybavenie (bude špecifikované pri konkrétnych požiadavkách na techniku), asistenciu pri inštalácii, tlač a distribúciu pozvánok, plagátov a katalógov k výstave, propagáciu výstavy na sociálnych sieťach a v tlačených médiách.

K zaslaným projektom pripoj:

vyplnený prihlasovací formulár, koncepciu/ideu, technický popis a vizualizáciu diela, špecifiká a technické požiadavky na inštaláciu, svoje portfólio 

Termín uzávierky výzvy: 26. 4. 2019

Svoje príspevky zasielaj na: info.festivaldom@gmail.com

O úspešných uchádzačoch rozhodne odborná komisia v zložení Martina Ivičič, Marianna Brinzová a Dano Dida.

O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní začiatkom mája 2019.

 

O festivale:

Festival DOM každoročne zhmotňuje myšlienku „diela otvoreného miestu“ v podobe skupinovej výstavy vizuálneho umenia so sprievodným programom. DOM nemá trvalé miesto, ale ako festival dočasne hosťuje v rôznych alternatívnych priestoroch a adaptuje sa na špecifiká daného miesta. Zameriava sa na prezentáciu mladej generácie autorov zo Slovenska aj zahraničia. Na predošlých štyroch ročníkoch festivalu DOM (2015 – 2018) sa predstavilo okolo 50 začínajúcich i etablovaných umelcov, vystúpilo 20 účinkujúcich performerov, hudobníkov a hudobných skupín.

 

výstavný priestor – pôdorys

prihlasovací formulár

open call DOM 2019

 

 

DOM 2019 AutoCorrect vzniká s podporou Fondu na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Screenshot_3

 

 

 

 

Reklamy