DOM 2016

13304999_1134735533258138_8779120601646661995_o

DOM 2016

Výnimočnosť všednosti

Stará lisovňa pri nemeckom kultúrnom dome, Bratislava-Rača

2. – 5. júna 2016

Vystavujúci autori:
Karel Bařina, Margaréta Brozová, Roman Ďurček, Marek Halász, Jana Hirnerová, Barbora Horská, Ján Hrčka, Matej Hubcej, Marek Jarotta, Kristína Kandriková, Barbora Kmecová, Dominika Kočišová, Sebastián Komáček, Simona Kubicová, Miriam Trnková, Jozef Vančo

Kurátori výstavy: Martina Ivičič a Radek Holomčík

Grafický dizajn a výtvarná realizácia: Jana Korčeková

Výstava DOM (pod taktovkou o.z. Pnutia LUXUS) sa už po druhý krát koná v priestoroch Červenej Lisovne v bratislavskej Rači. Formát výstavy sa oproti minulému ročníku zmenil na multi-žánrový festival, ktorý spája vizuálne umenie s hudbou. Spomedzi 35 prihlásených umelcov porota vybrala 16 autorov, ktorých diela sa rozličnými spôsobmi dotýkali tohtoročnej témy „Výnimočnosť všednosti“.

Na začiatku DOM 2016 bola myšlienka zjednodušiť dnešnému divákovi vnímanie umeleckého diela, pretože jednou z tendencií súčasného umenia je neustále zvyšovať kritériá a požiadavky na vzdelanie publika. Stále väčšie požiadavky sú kladené na diváka, na jeho pozornosť a zaujatie závažnými a dôležitými – tzv. veľkými témami. Nechceme sa od týchto tém dištancovať, alebo zavrhovať diela, ktoré patria do tejto tendencie, ale tentokrát v DOMe s veľkými témami končíme. Chceme dopriať divákovi LUXUS z beztiaže pri vnímaní umenia. Koncepcia druhého ročníka sa zakladá na ľahkosti, na vnímaní každodennej banality a jej krásy či odpudivosti. Na vnímaní obyčajnosti momentu neobyčajným spôsobom.

Všednosť je náhle nevšedná, keď v nej vieme (alebo aspoň chceme) hľadať estetično. To však nepredstavuje len krásu, pretože jeho škála je široká. Estetické hodnoty môže mať aj odpudivosť, záleží na uhle pohľadu a prístupe. Výber z diel na festivale DOM 2016 hľadá estetično na miestach, kde je jeho prítomnosť málo očakávaná. Aj obyčajné veci, alebo obyčajné situácie sa môžu stať narátormi svojich vlastných mikropríbehov. Môžu sa stať stredobodom mikrokozmu, ktorý má svoje vlastné pravidlá. Čo ak vezmeme zdanlivo všedné veci a predmety každodennosti a abstrahujeme z nich prehliadanú unikátnosť? Skrz rozprávané mikropríbehy obyčajnosti môžeme skúmať životný priestor a pocity, ktoré sú súčasťou každého bežného dňa. K nim patrí aj samota, ktorá nás podnecuje k intenzívnejšiemu a zvedavejšiemu vnímaniu pestrej všednosti. (Martina Ivičič, Radek Holomčík)

Čo pre umelcov znamená všednosť a krása nevýznamného alebo bezvýznamného momentu? Ako sa vyporiadavajú s banálnymi situáciami? Na to odpovedá expozícia DOM 2016 v zastúpení maľby, fotografie, objektov, inštalácií, verejnej akcie a videoartu.

 

Tlačová správa 2016 

FB event

 

PROGRAM

Štvrtok 2. júna

18.00, otvorenie výstavy za účasti autorov
18.30, Renton and the Error Jam (error music/Šamorín)
& Gábor Szűcs (visuals/vjing/glitchin)
www.rentonandtheerrorjam.com
www.gaborszucs.com

Piatok 3. júna
19:00, DJ Marcello: House noises II. (electro/acoustic/funky),
Matthew Sax (saxofón)
& Gábor Szűcs (visuals/vjing/glitchin)

Sobota 4. júna
19:00, DJ M-cee (nudance/drum&bass)
www.mixcloud.com/mcee/live-memories

Nedeľa 5. júna
15:00, komentovaná prehliadka za prítomnosti autorov a kurátorky
16:00, záver výstavy

Čo pre umelcov znamená všednosť a krása zdanlivo bezvýznamného momentu? Ako sa konfrontujú s banálnymi situáciami života? Na to odpovie expozícia pozostávajúca z rôznych médií – maľba, fotografia, multimédia, objekt a inštalácia.
Tešíme sa na Vás!

 

UMELCI                                                                                                              

katalóg na stiahnutie


Karel Bařina (*1987)

Kniha o knihovně, leporelo, vanilla 220 g/m2, 22 X 22 cm, 2011

„Ve vlastní knihovně jsem knihy uspořádal knižními hřbety k sobě tak, aby lícovaly. Knihy podle své velikosti spíše vystupují a některé jsou zapadlé hluboko v polici. Takhle uspořádanou knihovnu jsem převedl do papírové skládačky, jednotlivé díly skládačky nesou rozměry desek a hřbetů knih tak, jak jdou v polici za sebou.“

Karel Bařina vyštudoval Fakultu výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér grafický design 2 a Ateliér papír a kniha. V súčasnosti sa venuje príprave nového predmetu Knižní vazba, ktorý bude vyučovať na FaVU v Brne.


Margaréta Brozová (*1993)

„Z výšky“, 3 digitálne fotografie zo série, 14,8 X 21,0 cm, 2015

Autoportrét, digitálna fotografia, 29,7 X 42,0 cm, 2016

„Z výšky: Súbor fotografií ako dokumentácia akcií, ktoré som vytvorila v rodnom meste. Na trávnatých „ostrovoch“, posledných zvyškoch prirodzeného prostredia, ktoré sa na mieste nachádzalo pred tým, ako tam vybudovali sídlisko, som vytvorila výjavy z tých dôb, za použitia autentických rekvizít a oblečenia. Za pomoci rebríka som snímala akcie, ktorým sa úspešne podarilo vytvoriť rozruch, okoloidúci ľudia boli vytrhnutí z každodennej rutiny aby si všímali svet okolo seba.“

Margaréta Brozová študuje posledný ročník magisterského stupňa na Akadémií umení v Banskej Bystrici, na katedre intermédií a digitálnych médií, odbor voľné výtvarné umenie.

Vystavovala v poľskej Toruńi: giARTino – Ogród Sztuki – “Cisza” IV. Interdyscyplinarne Spotkania Studentów (2015), v Kunsthalle Bratislava (2015 Čerstvé umenie z Banskej Bystrice) a v Považskej galérií umenia v Žiline. V roku 2015 sa stala finalistkou ceny FOTO roka.


Roman Ďurček (*1990)

Únik z nebezpečenstva civilizácie 1, olej na plátne, 110 x 80 cm, 2015

Únik z nebezpečenstva civilizácie 2, olej na plátne, 110 x 80 cm, 2015

Únik z nebezpečenstva civilizácie 4, olej na plátne, 110 x 80 cm, 2015

Symptómy doby, objekt, zrkadlo, 2015

„V obrazoch ide o identifikáciu dnešného sveta zahlteného súčasnými civilizačnými každodennými prvkami, ktoré sa na mojich maľbách javia ako skutočné obrazce odzrkadlenej reality v studenej monochromatickej farebnosti, čím vyjadrujem všednosť našej doby. Dominuje ilúzia figúry v dynamickom afekte, ktorá je utopická, ale zároveň výstižná pre charakter dnešného unikajúceho človeka a je zakomponovaná do mestskej aglomerácie. Svojím príbehom som figúru vtiahol do imaginárneho sveta ilúzie a zároveň konkrétnej situácie na cestnej komunikácii za pomoci inštalácie zrkadla v priestore. Je to metafora dezorientácie dneška.“

Roman Ďurček absolvoval bakalárske štúdium na Fakulte výtvarných umení na Akadémií umení v Banskej Bystrici. V súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu voľné výtvarné umenie- pod vedením prof. Ľ. Hološku. Vystavoval spoločne s Milošom Grežďom na topolčianskom Nástupišti 1-12 a v  Galérií M. A. Bazovského v Trenčíne.


Marek Halász (*1984)

Hranica intimity, paraván – plastová fólia, kov, neónová trubica, 120 x 120 x 180 cm, 2011

„Paraván s mierne transparentnej fólie predstavuje hranicu v interiéri na zintímnenie priestoru, ktorá priestor zároveň rozdeľuje, ale svojou čiastočnou priehľadnosťou a štruktúrovanosťou aj spája a modifikuje. V paraváne s pevnou pravouhlou rohovou konštrukciou sa spája funkčnosť a aj výtvarné riešenie – fóliový povrch stien je odtlačkom štruktúry povrchu konkrétnej kamennej rohovej steny v mojom dome. Prenášam týmto spôsobom ochrannú funkciu pevného múru (z konkrétneho priestoru), ktorý však zjemňujem, odľahčujem a odhmotňujem použitým materiálom, a aj pôsobením svetla zabudovaného v dolnej časti paravánu. Vytvára sa tak jemná, premenlivá a variabilná hranica v interiéri, ktorá má viacero estetických a funkčných rozmerov.“

Marek Halász vyštudoval odbor Sochárstvo a Voľné výtvarné umenie v ateliéri Socha a aplikované médiá a v ateliéri Socha, plocha, priestor (doc. J.Sapara) na Akadémií umení v Banskej Bystrici. V tvorbe pracuje s médiom sochy, objektu, inštalácie a maľby. Venuje sa najmä land-artovým a site-specific projektom. Žije a tvorí v Bratislave a v Hontianskych Trsťanoch.

Autor vystavoval v Nitrianskej Synagóge, na kolektívnej výstave FOR MAT A1 v Galérií Jiřího Trnky v Plzni, na výstave Banskobystrický štuk, Pisztoryho palác, Bratislava, V procese/In the process, Galéria Lepší svet, Bratislava. Zúčastnil sa viacerých sympózií: Sochársky workshop – Waršava – Bolimov 2006, 2008; Sochárske sympózium Dřevo – WOOD Zlín 2008, Sympózium Dotyky, Plavecký Štvrtok, Záhradná galéria (2010); Landartové záhrady- nultý ročník festivalu krajinného umenia v rámci projektu Košice EHMK 2013.


Jana Hirnerová (*1984)

Dve, cyklus Maska, olej na plátne, 60 x 60 cm, 2015

Jedno dievča, cyklus Maska, olej na plátne, 60 x 60 cm, 2015

Len ty, cyklus Maska, olej na plátne, 60 x 60 cm, 2015

Objatie, cyklus Maska, olej na plátne, 60 x 60 cm, 2015

„Zaujímam sa o ľudí. Žijeme v dobe povrchu, s plytkým objemom bez hĺbky a vesmírnou rýchlosťou zrozumiteľnosti. Všetko musí byt hneď jasné, inak ani nie je čas na zastavenie sa. Pravdivosť sa v rýchlosti nehľadá ale stráca, ba zakrýva. Nechávam postavy stáť nehybne, zaseknuté v časopriestore,  pristihnuté pri maskovaní svojej už stratenej či len zabudnutej podstaty. Zahaľujem zobrazené bytosti do masiek, ktoré si zo strachu pred sebou (a pred okolím) dobrovoľne nasadzujú samé. V cykle „Maska“ vykresľujem ľudí, ktorí už na seba zabudli.“

Autorka sa venuje primárne maľbe, ale aj kresbe a animácií. Témou posledných prác je maska ako náhradná identita. Reflektuje ňou pokrytectvo či stratu autenticity. Nesnaží sa však moralizovať, ale skôr hľadať isté tajomno. Do svojich malieb vkladá značnú mieru irónie. Vyštudovala katedru Maľby na Fakulte výtvarných umení AU v Banskej Bystrici.


Barbora Horská (*1993)

Akcia vo verejnom priestore, v rámci ktorej autorka dokumentuje náhodný odpad na ulici. Následne vytvára plagáty (rozmer A4) s podrobným popisom a informáciou pre pôvodného majiteľa objektu, aby sa ohľadom navrátenia svojho „strateného“ majetku informoval na e-mailovej adrese: beriemsispatodpad@gmail.com. Plagáty sú dočasne umiestňované vo verejnom priestore v blízkosti nálezu. „Absurdným a odľahčeným spôsobom povyšujem všedný odpad na hodnotnú vec, ktorú by majiteľ mohol chcieť vrátiť.“ Všetky plagáty (z predchádzajúcich 2 akcií): www.beriemsispatodpad.tumblr.com

Barbora Horská je študentkou 3. ročníka bakalárskeho štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici, v Ateliéri intermédií pod vedením Doc. M. Nicza. Venuje sa spoločenským a ekologickým otázkam. Čiastočne pri tom vychádza z vlastných skúseností, pozorovaní a s následného výskumu témy. Pracuje prevažne v médiu videa, fotografie, objektu a inštalácie. V jej tvorbe nejde o prezentovanie čiernobielych názorov, skôr o vyzvu k zamysleniu sa nad vlastným postojom a jeho prípadným prehodnotením.


Ján Hrčka (*1988)

Štrng, olej na plátne, 170 x 160 cm, 2016

Ján Hrčka pristupuje k umeleckej tvorbe v intenciách svojho vlastného životného štýlu rockera-punkera. Nesnaží sa problematizovať a konštruovať zložité koncepty. Jeho témy sú nenásilné. Uberajú sa cestou odľahčeného vnímania a zaznamenávania každodenných situácií. Autorova tvorba by sa dala identifikovať ako osobný denník, s poznámkami k rôznym situáciám, ktoré súvisia s hudbou a životom s priateľmi v kluboch a v krčmách.

Autor vyštudoval VŠVU na katedre Maľba a iné médiá (prof. Ivan Csudai). Vystavoval v Slovenskom inštitúte vo Viedni, v Galérií Jána Koniarka (Trnava 2015), v brnenskej Industre (2015), v londýnskej The Gallery on the Corner (2015 UK), v Hvězdárně Zlín (2015) a najnovšie mal výstavu Legendy z podpivníka v Galérií Čin Čin. Je finalistom súťaže Maľba roka 2013, 2014 a 2016.

Vystavuje samostatne ale aj so skupinou BAnda. Je to projekt študentov ateliéru Maľba a iné médiá (Jakub Hvĕzda, Andrea Kopecká, Filip Sabol, Michal Turkovič a Ján Hrčka). Ján Hrčka spieva a hrá v punkových kapelách Kaktus a Ramones Bratislava a na bicie hrá v kapele Jeho skromnosť a personál.


Matej Hubcej (*1982)

6 digitálnych fotografií zo série Okno, 2015

Okno ako medzipriestor svetla a tmy, tepla a chladu, pozitívnych či negatívnych vibrácii. Séria záberov je akousi hĺbkovou reflexiou emočných výkyvov, ktoré dnes človek bežne zažíva, bez prisudzovania dôležitosti a preukázania pozornosti týmto negatívnym stavom. „Dnešná doba a jej ultra zrýchlený svet, má vo väčšine prípadov za následok to, že človek stráca seba samého. Schizofrénia, samota, zlyhanie a váhanie sú ústredné emočné stavy vyvierajúce z tejto situácie.“

Autor vystavoval v Tatranskej galérii v Poprade, zúčastnil sa sympózia HALA Merina v Trenčíne. Publikoval v magazíne Dodho / Španielsko /, Digitální Foto magazín / Česko / a SAM – Slovak art magazine /Slovensko – 2015 /. Autor získal 2 ocenenia v medzinárodnej fotografickej súťaži Monochrome Awards 2015 v kategórii umelecké akty.


Marek Jarotta (*1988)

Čakáreň, akryl na plátne, 90 x 100 cm, 2015

Schody,  akryl na plátne,   110 x 90 cm, 2015

Podchod, akryl na plátne, 100 x 140 cm, 2016

„Vo svojej tvorbe pracujem s (ne)estetikou priestorov, ktoré sú spojené s dopravou a slúžia na akceleráciu cirkulácie pasažierov a tovaru, teda jednoducho priestory, ktoré sú určené pre masy ľudí. Pre tento typ prostredia používam pomenovanie „ne-miesta“ ako priestory anonymné, odosobnené. Vizuálne súvisia s architektúrou, ale tá nevypovedá o ich geologickej, kultúrnej alebo inej príslušnosti, ostávajú anonymné, rovnako zostávajú pre seba anonymní jednotliví ľudia patriaci do davu. Tento druh priestorov ma priťahuje a zároveň aj odpudzuje, je akýmsi medzistupňom pred cestou za vytúženým cieľ, nutný časový úsek . Množstvo ľudí, tak ako aj ja, sa denne stáva na určitý čas jeho súčasťou.“

Jarotta vyštudoval VŠVU v Bratislave odbor Maľba a iné médiá v Ateliéri I. pod vedením Mgr.art. Klaudie Kosziby ArtD. Je víťazom 2. miesta v súťaži Maľba roka 2013 a bol finalistom ceny Maľba roka 2016. Samostatné výstavy mal okrem iného v Galérií Artotéka (2015),  v Soda Gallery (2014) a v Galérií Architektov SAS (2013).

Výber zo skupinových výstav:

10 rokov maľby, Výstava desaťročia, Bratislavský hrad, 2015, 10 rokov v Pohode, Kreatívna zóna na festivale Pohoda (2006-2015), Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín (2015),  Medzinárodné bienále kresby a grafiky, Győr (2013), Hmlu zrak nerozptýli, ateliér mal+by, Pisztoryho palác, Bratislava, Affordable Art Fair, Brusel (2013), BR BR, Galéria Aula Favu Vut Brno (2011), Del Veinte gallery, Španielsko (2010), Poplenérová výstava v poľskom Krasiczyne (2008).


Kristína Kandríková (*1992)

Paplón, igelit, 150 x 110 cm, 2014

Fragmenty, akryl na plátne, 110 x 90 cm, 2015

Fragmenty, akryl na igelite, 100 x 70 cm, 2016

Autorka pracuje s presahmi maľby na netradičných materiáloch. Nánosmi farby testuje ich vlastnosti a citlivosť. Cyklus Fragmenty je založený na myšlienke, že aj vedľajšie produkty, vznikajúce pri procese maľby, sa môžu stať zaujímavým objektom. Často krát však ostávajú bez väčšieho povšimnutia, preto sa zámerne stávajú objektom pozorovania a experimentovania autorky.

Kristína Kandríková je študentkou VŠVU v Bratislave odbor Maľba a iné médiá v Ateliéri I. pod vedením Mgr.art. Klaudie Kosziby ArtD. Počas festivalu sa zúčastnila stáže na poľskej Akademia Sztuk Pięknych w Gdansku.


Barbora Kmecová (*1991)

Il Diario Bolognese, kniha, digitálna tlač, 21 x 14,8 cm, 2015

Bolonské zápisky, Kresba/komiks, pôvodný rozmer: 120 x 800 cm, 2015

Pre výstavu DOM 2016 bol komiks upravený do podoby série digitálnych printov:

2ks 21,0 x 14,8 cm

3ks 14,8 x 21,0 cm

3ks 48,0 x 29,1 cm

„Projekt Il diario je sériou autorských kresieb, ktorá vznikla počas 4-mesačného pobytu na stáži v talianskom meste Bologna. Cieľom projektu bolo kresliarsky spracovať a zaznamenať podnety z daného prostredia v danom časovom limite ako voľné, neviazané a spontánne rozprávanie a parafrázovanie kapitol vlastného života. Zamerala som sa na aspekty každodenného života spoločnosti, ktoré sa prelínajú s rozprávaním vlastných zážitkov, portrétovaním konkrétnych osôb…. štyri mesiace…spomínam, rozprávam, píšem a kreslím… nič viac, nič menej… …zažila som to dvakrát…keď som tam bola fyzicky prítomná a prostredníctvom tejto kresby som sa tam ocitla zase…návrat v čase…cez spomienky, obrazy a slová…“

Autorka študovala Ateliér grafiky na Akadémií umení v Banskej Bystrici. V roku 2012 absolvovala stáž na Escola Superior de Disseny de les Illetes Balears, Palma de Mallorca a ako grafická dizajnérka pôsobila v grafických štúdiách v talianskej Bologni. Zúčastnila sa workshopu AGORA visual and street art vo Viedni a viacerých skupinových výstav. Napríklad v poľskom Turuni, vystavovala na Young Art Show v Piešťanoch, v galérií Aula v Brne, či Academic Absurdity II v Tekovskom Múzeu v Leviciach. Samostatnú výstavu mala v galérií mini Art v Bratislave (2015).


Dominika Kočišová (*1992)

Fragment 1, digitálna fotografia, 100 x 70 cm, 2016

Fragment 2, digitálna fotografia, 100 x 70 cm, 2016

„V mojej práci s názvom Fragmenty sa zaoberám stratou blízkej osoby a jej následnou absenciou, ktorá je citeľná na miestach, ktoré obývala. Jedná sa o inscenovanú fotografiu realizovanú v priestoroch domu mojich starých rodičov.“ Autorka si všíma javy, ktoré poukazujú na neprítomnosť blízkej osoby a na fakt, že tam kde boli doposiaľ dvaja, je už len jeden, čiže jedna polovica celku. „Tento jav som sa následne rozhodla umocniť a reflektovať aj cez ďalšie predmety, ktoré moji starí rodičia nadobudli a používali počas ich spolužitia. Manipulovala som s nimi tak, aby pôsobili dojmom zanikania, či vytrácania sa. Pri fotografovaní som sa snažila vyhnúť dokonalej fotografií zámerným nedoostrením, či prehnaním hodnoty ISO, vďaka čomu sa na fotografiách nachádza šum. S ním som narábala ako s rušivým prvkom, niečím nedokonalým, takže vybrané predmety ešte viac zanikajú.“

Dominika Kočišová vyštudovala magisterský stupeň na Fakulte výtvarných umení v Banskej Bystrici v ateliéri Intermédií a bakalárske štúdium absolvovala v odbore Učiteľstvo výtvarného umenia na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.


Sebastián Komáček (*1992)

Tak to je, objekt, kovová konštrukcia, kartónovy papier – 110 x 130 cm, červený koberec –  šírka 80 cm, dĺžka variabilná, 2016

Enormným zväčšením toaletnej rolky autor reflektuje absurditu existencie jednotlivca-občana a jeho bezmocnosť voči diktátu moci, či už tej štátnej alebo korporátnej. Človek sa v dôsledku takéhoto dogmatického diktátu stáva iba malou figúrkou. Začína sám seba vnímať, aj pri bežných a ľahko zvládnuteľných situáciách, ako malého bezcenného a bezmocného tvora.

Autor je študentom 3. ročníka na VŠVU v odbore Socha, objekt, inštalácia. Vystavoval v Galérií MEDIUM v Bratislave (Mor ho! 2015). Zúčastnil sa viacerých workshopov. Napríklad Študentský workshop s Martinom Piačkom, Multimédia, Rajka (2015), Medzinárodný študentský workshop, Multimédia, Skoki, Poľsko (2015). Absolvoval stáž na Plymouth University, vo Veľkej Británií.


Simona Kubicová (*1990)

Je to v hajzli! Z cyklu Éterické bytosti z planéty Zem,  akryl na plátne, 100 x 135 cm, 2014

Nažerte sa! Z cyklu Éterické bytosti z planéty Zem, akryl na plátne, 135 x 115 cm, 2014

Momentka z kuchyne. Z cyklu Éterické bytosti z planéty Zem, akryl na plátne, 90 x 125 cm, 2014

„Parodovaním umeleckých spracovaní motívu intímneho života ženy, ktorá je spravidla zachytávaná v romantických pózach s podtrhnutím nežnosti a elegancie, demonštrujem, že masovo prezentovaná forma zovňajška býva štylizovanou ilúziou. Súčasne odkazujem na kvality prirodzenosti.“

Éterické bytosti z planéty Zem je otvorený cyklus, ktorého podprahovým zámerom je parodovanie obligátnej formy zobrazenia nežného pohlavia. Aktérky sú zachytávané pri každodenných činnostiach v pozíciách popierajúcich romantickú verziu ženy. Sú zachytené všedne a naturálne. Diela obsahujú kontrast medzi symbolom nežnosti a domácim „pracovným“ prostredím. V tomto prostredí je žena neštylizovanou a často upachtenou bytosťou, pri ktorej sa v danom momente len ťažko dá hovoriť o elegancií či pôvabe. Séria malieb odkazuje súčasne aj na kvality a čaro prirodzenosti.

Autorka študovala na Akadémií Umení v Banskej Bystrici (2010-2012- Ateliér súčasnej maľby, Prof. František Hodonský, 2012-2014- Otvorený maliarsky ateliér, Prof. Ján Kudlička, 2014-2015- Ateliér kresby, Doc. Štefan Balázs). Vystavovala v Ostrave (2016 – Ženy a Mašiny- Minikinokavárna), v Spišskej Novej Vsi (2014 – WeKlady), v bratislavskej Starej Tržnici (2013 – konferencia a výstava Sloboda naživo).


Miriam Trnková (*1995)

UŽ SOM SA 40 ROKOV TAK NEBOŠKÁVAU, video (1920 x 1080 px), 1:00 min., 2016

„Ide o sociálne ladené video z prostredia domova, konkrétne mojich starých rodičov. Myslím, že odrazovým mostíkom sa podvedome stal  Warholov bozk. Dielo reflektuje zdanlivo bežnú situáciu bozku manželov. Bežnosť sa vytráca, keď divák zistí, že ide o bozkávanie bez prítomnosti zubných protéz. Na jednej strane bozk, ako niečo intímne a sexuálne, na strane druhej, neprítomnosť zubov, ako strata sexuálneho libida a pocit frustrácie. Názov diela je bezprostredným výrokom môjho starého otca. Rovnako dôležitým momentom je samotný zásah mňa, ako autorky. Jednak ich vnučky, ale aj osoby, ktorá prostredníctvom nabádania narúša intimitu bozku, a zároveň sa stavia do pozície tzv. „učiteľky“. Učiteľky, ktorá smeruje dvoch zrelých ľudí žijúcich niekoľko desiatok rokov v manželskom zväzku, ako sa majú bozkávať.“

Autorka v súčasnosti študuje na Fakulte výtvarných umení, odbor Intermédia na AU v BB. Absolvovala rezidenčný pobyt Crossroad – dance/new media/theater, Severný Cantal a Paríž (2013). Vystavovala na KEBABB (2015), Považská galéria umenia v Žiline. V roku 2015 sa zúčastnila sympózia HALA s dielom Kukla, v spolupráci s Veronikou Šmírovou.


 Jozef Vančo (*1989)

Pes, akryl na plátne, 50 x 70 cm, 2013

Mačka, akryl na plátne, 50 x 70 cm, 2013

Človek, olej na plátne, 70 x 100 cm, 2016

Jozef Vančo študuje na VŠVU v Bratislave, odbor SOCHA, OBJEKT, INŠTALÁCIA. Počas štúdia sa zúčastnil zahraničného pobytu na Univerzite Porto v Portugalsku. Bakalársky titul získal na Univerzite Komenského v odbore Pedagogika výtvarnej výchovy. Vystavoval na KEBABB 2015 v Považskej galérií v Žiline, na výstave MOR HO! (2016) Galéria MEDIUM v Bratislave. Zúčastnil sa sympózia DŘEVO (2015), Vila Tomáše Bati v Zlíne a okrem iných aj medzinárodného študentského workshopu Multimédia v Kremnici (2015).

 

 

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

foto: Eva Dysková 

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

foto: Ivana Tomková  


Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

pohlaď do výstavy, foto: Martina Ivičič