DOM 2020

DOM 2020 Nová Senzibilita

28. 8. – 30. 8. 2020

Pistoriho palác
Štefánikova 25, 811 05 Bratislava

Vystavujúci autori

Lucia Čarnecká & Lucia Kotvanová & Anna Mihoková (SK)

Petra Čížková (SK/CZ)

Simona Gottierová (SK)

Kristína Kandriková (SK)

Marie Lukáčová (CZ)

Erik Pánči (SK)

Kurátorky a organizátorky festivalu

Martina Ivičič a Marianna Brinzová

PR a sociálne médiá

Michaela Slobodová

Grafický dizajn

Karel Bařina

Animácie

Jakub Roček

Nová Senzibilita

Festival súčasného umenia DOM predstavuje 6. ročník podujatia s témou Nová Senzibilita, ktorá bola tento rok exkluzívne kreovaná v spolupráci so spriazneným Festivalom digitálneho umenia a kultúry Sensorium (viac o festivale a jeho programe na www.sensorium.is).

Téma novej senzibility reaguje na neutíchajúci techno-optimizmus prítomný v našej postindustriálnej spoločnosti, ktorý však ani na konci druhého decénia nezaznamenáva výraznejší kritický ohlas. Technológie sa čoraz viac vymedzujú voči ľudskej prirodzenosti a multisenzorickými vnemami potláčajú naše kritické myslenie a predstavivosť. Zažívame akési masívne citové znecitlivenie, ako o ňom písal Aldous Huxley v sci-fi románe Brave New World už v roku 1931, kde poukazoval na dôsledky technizácie a odľudštenia spoločnosti, ktorá má tendenciu svoju spokojnosť zvyšovať umelo, aj za cenu straty citov a emócií. Globálny útlm fyzickej prítomnosti, prirodzenej socializácie a senzibility je podporený aj tzv. „súčasným individualizmom“ vplývajúcim na všetky sféry osobného i verejného života (nielen) západnej spoločnosti. „Érou prázdnoty“ pomenoval filozof Gilles Lipovetsky dobu, v ktorej prevládajú nové formy/spôsoby socializácie a individualizácie, uprednostňovanie súkromného priestoru a destabilizácia mnohých životných procesov a priorít. Prudká akcelerácia vývoja technológií, ich využívanie v umení a akcentácia v celej spoločnosti postupne oslabili ľudské vnímanie… Už niekoľko desaťročí tak bojujeme so znecitlivením percepcie (nielen) vizuálneho umenia, ale aj s celkovou citovou anestéziou projektujúcou sa do medziľudských vzťahov.

Zvolená téma Novej Senzibility súvisí aj s úvahami americkej autorky a filozofky Susan Sontag (1933 – 2004), ktorá prirovnávala komplikovanosť súčasného umenia (70. roky 20. stor.) ku zložitosti a (ne)pochopeniu modernej vedy. Jej názory ostali nadčasové a dajú sa vztiahnuť i k súčasnej situácii. Nemožnosť komplexne porozumieť zložitosti umenia, jeho rozmanitým formám a médiám vychádza z nepochopenia, závratnej rýchlosti najrôznejších procesov, bezodkladnosti a urgencie, fenoménov dnešnej doby, ktoré si však ako svoj protipól akosi prirodzene generujú aj nové spôsoby nahliadania a čítania. Podľa Sontag sa samotné umenie môže stať, a aj sa dnes stáva novým nástrojom na pozmeňovanie vedomia a organizovanie nových módov senzibility.

„Umelecké dielo nie je iba nositeľom myšlienok či katalyzátor pocitov. V prvom rade je to objekt, ktorý mení naše vedomie a citlivosť. Základným prvkom súčasného umenia nie je myšlienka, ale analýza pocitov a rozšírenie senzibility.“ (Susan Sontag, One Culture and the NewSensibility, 1965)

Festival DOM má svojou tohtoročnou témou ambíciu posúvať súčasné umenie nových médií smerom k environmentálnejšiemu kontextu a významu. Chce sa stať akýmsi kompasom ukazujúcim smer, akým by sa umenie nových médií mohlo uberať. Snaží sa vyzdvihnúť smerovanie, ktoré akceptuje prírodu, environment a vyvíja snahu o vyrovnaný symbiotický vzťah človeka, technológie a životného prostredia. DOM 2020 prostredníctvom Novej Senzibility hľadá stratenú citlivosť, solidaritu a definíciu vzťahov – jednak medzi ľuďmi, medzi človekom a prírodou a človekom a technológiami.Niekde na pomedzí týchto neutíchajúcich procesov definovania a redefinovania by sa mala nachádzať nová senzibilita vizuálneho umenia (a nielen jeho), ktorá bude obsahovať všetky znovunájdené, prípadne i nové aspekty…

Festival DOM

Festival súčasného umenia DOM každoročne zhmotňuje myšlienku „diela otvoreného miestu“ v podobe skupinovej výstavy vizuálneho umenia so sprievodným programom k aktuálnej téme. DOM je etablovanou nomádskou platformou, ktorá hosťuje v rôznych alternatívnych priestoroch. Snaží sa adaptovať na špecifiká daného miesta so snahou využiť ich na umelecko-prezentačné aktivity. Takouto prezentáciou približuje súčasné vizuálne umenie aj bežnému divákovi, ktorý je dôležitým elementom vo fáze recepcie diela. Podporuje najmä mladú generáciu umelcov zo Slovenska, ale aj zahraničia. Na predošlých piatich ročníkoch festivalu DOM (2015 – 2019) sa predstavilo okolo 70 začínajúcich i etablovaných umelcov, vystúpilo 25 účinkujúcich performerov, hudobníkov či hudobných skupín zo Slovenska a zahraničia. Medzi nich patrili: Marie Lukáčová, Juraj Florek, Rišo Kitta, Sebastián Komáček, Mira Podmanická, Ján Hrčka, Marek Jarotta, Ivana Hrončeková, Ondrej Bělica, Jakub Roček, Mária Júdová a ďalší.

www.facebook.com/festivaldom2020/

www.instagram.com/festival_dom/

Foto: Paulína Ščepková a Matúš Kuchta

Projekt podporil Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy, Nadácia Tatra banky, Bratislavský samosprávny kraj a Festival Sensorium.