O nás

Organizátorom festivalu DOM je o.z. Pnutie Luxus, ktoré bolo oficiálne založené v roku 2015. Pod touto hlavičkou o.z. zrealizovalo už dva ročníky festivalu súčasného umenia, na ktorom sa predstavilo 30 umelcov, vystúpilo 9 účinkujúcich performerov a hudobných zoskupení. Obidva ročníky boli situované do priestorov negalerijného typu a to do Červenej lisovne bývalých vinárskych závodov pri Nemeckom kultúrnom dome v Rači s cieľom decentralizovať umelecké aktivity a vysunúť miesto záujmu o umenie aj mimo centrum mesta. Návštevnosť bola uspokojivá a mediálna podpora zo strany MČ Rača napomohla aj k tomu, aby sa o podujatie zaujímalo aj lokálne laické publikum. Výstupom oboch ročníkov bol aj katalóg k výstavám, kde boli odprezentovaní daní umelci. Medzi známejších patria: Juraj Florek, Richard Kitta, Lukáš Matejka, Mira Podmanická, Ján Hrčka, Marek Jarotta a i.

Pnutie Luxus sa skrz projekt DOM snaží dištancovať od klasickej koncepcie uzavretej galérie vystavujúcej už hotové „produkty“ ku galérii nomádskej, participujúcej na ich vzniku a site specifickej. Tento posun nastal túžbou po zmene organizovať výstavy v negalerijnom prostredí no i celkovým trendom prehodnocovania vzťahu umelca, kurátora a diváka. Hlavnou koncepciou projektu DOM je objavovať nové spôsoby prezentácie diel v nevšedných – nie klasicky galerijných priestoroch so snahou využiť ich potenciál na umelecko-prezentačné aktivity. Tie majú poukázať na stratégie dnešného umenia, ktoré sa bežnému divákovi akoby odcudzuje problematickými témami, a prinavrátiť jeho prirodzenú funkciu. Dôležitým momentom týchto snáh je rozšírenie vizuálneho umenia aj do periférnych oblastí, mimo centrum kultúrneho diania. Narušenie stereotypu predstavujúceho súvstažnosť medzi umením a centrom mesta (či miest). Zrušenie pomyselnej bariéry medzi umeleckým dielom prezentovaným v sterilnom prostredí galérie a divákom.

 

Reklamy