O nás

Festival DOM vznikol v roku 2015 ako iniciatíva nezávislých aktivistov a kurátorov v oblasti prezentácie súčasného vizuálneho umenia. Zastrešuje ho občianske združenie Pnutie Luxus. Festival kurátorsky, produkčne a organizačne zabezpečuje Martina Ivičič (predsedníčka o.z. Pnutie Luxus, nezávislá kurátorka) a Marianna Brinzová (externá organizátorka, nezávislá kurátorka a umelkyňa). M. Ivičič (*1984) vyštudovala Teóriu interaktívnych médií na FF MU v Brne, kde pôsobí ako externá lektorka. Bola kurátorkou bioartovej výstavy v košickej DIG GALLERY – LIFE AFFAIRS (v rámci EHMK2012) a výstavy Tretia kultúra v Nitrianskej galérií. Publikuje v časopisoch ENTER, PROFIL súčasného umenia a FlashArt. M. Brinzová (*1987) vyštudovala FaVU VUT v Brne. Ako freelance kurátorka realizovala množstvo výstav na Slovensku i v Čechách, napr. v Nitrianskej galérii, v Galérii Jána Koniarka v TT, v Liptovskej galérii P.M. Bohúňa, v HotDock Gallery BA, v Industra Art Brno, Galerie FaVU Brno.

Poslaním festivalu DOM je zhmotňovať myšlienku „Diela Otvoreného Miestu“ v podobe skupinovej výstavy so sprievodným programom, ktorá sa dištancuje od klasickej koncepcie galerijnej praxe. DOM nemá trvalé miesto, ale ako festival dočasne hosťuje v rôznych alternatívnych priestoroch. Objavuje nové netypické priestory, so snahou využiť ich potenciál na umelecko-prezentačné aktivity. Takouto prezentáciou približuje súčasné vizuálne umenie aj bežnému divákovi, ktorý je dôležitejším elementom vo fáze recepcie diela. DOM neguje stereotypnú šablónu: umenie = centrum mesta a rozširuje ho aj do periférií. Zameriava sa na prezentáciu mladej generácie autorov zo Slovenska a zahraničia. Na predošlých ročníkoch festivalu DOM (2015, 2016, 2017) sa predstavilo okolo 50 umelcov a vystúpilo 20 performerov a hudobníkov. Medzi nich patrili: J. Florek, R. Kitta, L. Matejka, M. Podmanická, J. Hrčka, M. Jarotta, M. Kastelovič, O. Bělica, M. Júdová a ďalší.

 

Kontakt

Pnutie LUXUS, o.z.

Plavecký Štvrtok 31, 900 68 Malacky

info.festivaldom@gmail.com

+421 907 664 274


Tím DOM 2018:

Martina Ivičič

kurátorka a organizátorka projektu, štatutárny zástupca o.z. Pnutie LUXUS

kontakt: martina.ivicicova@gmail.com

Marianna Brinzová

kurátorka a organizátorka projektu

kontakt: mariannabrinzova@gmail.com

Karel Bařina

grafický dizajn festivalu a sadzba

kontakt: kbarina26@gmail.com


tím DOM 2017:

Martina Ivičič

kurátorka a organizátorka projektu, štatutárny zástupca o.z. Pnutie LUXUS

Marianna Brinzová

kurátorka a organizátorka projektu

Miriama Vojteková

PR

kontakt: mvhroby@gmail.com

Karel Bařina

grafický dizajn festivalu a sadzba


tím DOM 2016:

Martina Ivičič

kurátorka a organizátorka projektu, štatutárny zástupca o.z. Pnutie LUXUS

Jana Korčeková

organizácia projektu, výtvarná realizácia a grafický dizajn

Radek Holomčík

spolukurátor projektu

Marianna Brinzová

PR a sociálne média

Karol Bihari

technická realizácia a podpora projektu


tím DOM 2015:

Martina Ivičič

kurátorka a organizátorka projektu, štatutárny zástupca o.z. Pnutie LUXUS

Jana Korčeková

organizácia projektu, výtvarná realizácia a grafický dizajn

Radek Holomčík

spolukurátor projektu

Karol Bihari

technická realizácia a podpora projektu


 

Pnutie LUXUS, o.z

Registrácia: Ministerstvo vnútra SR

Číslo spisu: VVS/1-900/90-47206

Dátum registrácie: 04. 11. 2015

Bankové spojenie pre platby v EUR:

IBAN SK3383300000002800921835

BIC kód / SWIFT FIOZSKBAXXX

IČO:  50040740