DOM 2017

DOM 2017 »YOU ARE HERE«

6. 10. – 8. 10. 2017

Majestic Music Club (MMC), Karpatská 2 (YMCA), Bratislava

Vystavujúci autori

Dávid Bartoš, Ondřej Bělica, Jakub Cmarko, Gabriela Halás, Sarawut Chutiwongpeti, Mária Júdová a Andrej Boleslavský, Mário Kastelovič, Dominika Kolačkovská, Klaudia Korbeličová, Maud Kotasová, Ján Krška, Ivana Kvaššayová, Lenka L. Lukačovičová, Anna Minxová, Eden Mitsenmacher, Ivana Pavlíčková, Peter Račko, Jakub Roček, Adriána Vančová

Kurátorky a organizátorky festivalu

Martina Ivičič a Marianna Brinzová

Grafický dizajn festivalu: Karel Bařina

Program

6. 10. 2017 – otvorenie festivalu/vernisáž výstavy a sprievodný program

Adriána Vančová (SK): Hommage to Caótica Ana I, performance (v časových blokoch)

Mário Kastelovič (SK): Refreš červeného líca I, živá plastika/performance (v časových blokoch)

Ján Krška (SK): Lineárne formy kontinuity vo virtuálnom priestore I,  videomapping

Jakub Roček (CZ) a Mikuláš Kříž (CZ): Duotone, videoprojekcia + live performance

Binarized/Attempt (CZ), Drum & Bass, Dubstep

7. 10. 2017 – komentovaná prehliadka a sprievodný program

Mária Júdová (SK) a Andrej Boleslavský (SK): DUST, interaktívna VR inštalácia

Adriána Vančová (SK): Hommage to Caótica Ana II, performance (v časových blokoch)

Ján Krška (SK): Lineárne formy kontinuity vo virtuálnom priestore II, videomapping v rámci Bielej noci 

Mário Kastelovič (SK): Refreš červeného líca II, živá plastika/performance (v časových blokoch)

Tomáš Sloboda – Le Payaco (SK) a Marián Vredík (SK), hudobný koncert + VJ

8. 10. 2017 – komentovaná prehliadka a ukončenie festivalu/finisáž   

FB event

video: Daniel Kazankov

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj a hlavné mesto Bratislava.

Further Projects