DOM 2019

DOM 2019 AutoCorrect

30. 5. – 12. 6. 2019

Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava

Vystavujúci autori

Tero Abaffy, Martin Bízik, Radovan Dranga, Ivan Dudáš, Dominika Kolačkovská, Lucia Kotvanová, Marie Lukáčová, Lukáš Procházka 

Vystavujúci študenti Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu

Emma Arnold, Linda Berkyova, Klára Kusá, René Lazový, Chiara Némethová, Martina Stančová

Kurátorky a organizátorky festivalu

Martina Ivičič a Marianna Brinzová

Grafický dizajn festivalu: Karel Bařina

PR: Hana Kucharovičová

PROGRAM

30. 5. 2019 – otvorenie festivalu a vernisáž výstavy

FB event

6. 6. 2019 – hlavný program festivalu

FB event

Lucia Kotvanová: Čo by bolo keby, participatívny happening

iniciatíva Zvol si info: Kristína Blažeková a Jakub Jusko, interaktívna prednáška 

iniciatíva #somtu: Veronika Pavlíková Klindová a Andrej Schulcz (Slovenská debatná asociácia), prednáška

NeloVJ ZDEN: participatívne machine learning komponovanie s live VJ performance: CIRCULATION

12. 6. 2019 – komentovaná prehliadka výstavy, finisáž a ukončenie festivalu

animácie: Jakub Roček, hudba: Mikuláš Kříž, písmo: Karel Bařina

videá: René Lazový, animácie: Jakub Roček, hudba: Mikuláš Kříž a KV – TRIP, písmo: Karel Bařina
Nelo & VJ ZDEN, participatívne machine learning komponovanie + live VJ performance Circulation

foto: Ondrej Urban

Festival DOM 2019 AutoCorrect vznikol s podporou Fondu na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Further Projects