Ďakujeme

Projekt podporili

Festival digitálneho umenia a kultúry
Festival DOM 2017, DOM 2019 a DOM 2020 vznikol/vzniká vďaka podpore Fondu na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Festival DOM After Effect (v rámci DOM 2019) sa v roku 2019 uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP.

Festival DOM 2017 a DOM 2018 vznikol vďaka podpore grantového programu hlavného mesta Bratislava.   


DOM 2018 vznikol vďaka podpore grantového programu Nadácie ZSE.
DOM 2017 vznikol vďaka podpore dotačnej schémy BRDS. 

FMK UCM v Trnave
Galéria Temporary Parapet
Nadácia Intenda

Majestic Music Club, YMCA

HotDock Projekt SpaceNadácia zelený štvorec         

 KAROL KRIŽANOVIČ vinárstvo 

Vinársto Karol ŠVEC

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa dobrovoľne a s nadšením podieľali na tom, aby Festival DOM mohol vzniknúť.