o nás

DOM expedícia súčasného umenia (predtým Festival súčasného umenia DOM) každoročne zhmotňuje myšlienku „diela otvoreného miestu“ v podobe skupinovej výstavy vizuálneho umenia so sprievodným programom k aktuálnej téme. DOM je etablovanou nomádskou platformou, ktorá hosťuje v rôznych alternatívnych priestoroch. Snaží sa adaptovať na špecifiká daného miesta so snahou využiť ich na umelecko-prezentačné aktivity. Takouto prezentáciou približuje súčasné vizuálne umenie aj bežnému divákovi, ktorý je dôležitým elementom vo fáze recepcie diela. Podporuje najmä mladú generáciu umelcov zo Slovenska, ale aj zahraničia. Na predošlých šiestich ročníkoch podujatia DOM (2015 – 2020) sa predstavilo viac ako 70 začínajúcich i etablovaných umelcov/umeleckých kolektívov, vystúpilo okolo 40 účinkujúcich, performerov, hudobníkov či hudobných skupín zo Slovenska a zahraničia. Medzi nich patrili: Marie Lukáčová, Juraj Florek, Rišo Kitta, Sebastián Komáček, Mira Podmanická, Ján Hrčka, Marek Jarotta, Ivana Hrončeková, Ondrej Bělica, Jakub Roček, Mária Júdová a ďalší.

 

Kontakt

 

Pnutie LUXUS, o.z.

Plavecký Štvrtok 31, 900 68 

info.festivaldom@gmail.com

+421 907 664 274

 

DOM 2021

Martina Ivičič

kurátorka, organizátorka a zakladateľka podujatia, štatutárny zástupca o.z. Pnutie LUXUS

kontakt: martina.ivicicova@gmail.com

Marianna Brinzová

kurátorka a organizátorka 

kontakt: mariannabrinzova@gmail.com

Karel Bařina

grafický dizajn 

kontakt: kbarina26@gmail.com

Miriama Vojteková

jazykové korekcie

kontakt: mvhroby@gmail.com

 

DOM 2020

Martina Ivičič

kurátorka a organizátorka 

Marianna Brinzová

kurátorka a organizátorka 

Karel Bařina

grafický dizajn 

Michaela Slobodová

PR a sociálne média

Miriama Vojteková

jazykové korekcie

 

DOM 2019

Martina Ivičič

kurátorka a organizátorka 

Marianna Brinzová

kurátorka a organizátorka 

Karel Bařina

grafický dizajn 

Hana Kucharovičová

PR

Miriama Vojteková

jazykové korekcie

 

DOM 2018

Martina Ivičič

kurátorka a organizátorka 

Marianna Brinzová

kurátorka a organizátorka 

Karel Bařina

grafický dizajn a sadzba

Miriama Vojteková

jazykové korekcie

 

DOM 2017

Martina Ivičič

kurátorka a organizátorka 

Marianna Brinzová

kurátorka a organizátorka 

Miriama Vojteková

PR a jazykové korekcie

Karel Bařina

grafický dizajn a sadzba

 

DOM 2016

Martina Ivičič

kurátorka a organizátorka 

Jana Korčeková

organizátorka, výtvarná realizácia a grafický dizajn

Karol Bihari

technická realizácia a podpora 

Radek Holomčík

spolukurátor 

Marianna Brinzová

PR a sociálne média

 

DOM 2015

Martina Ivičič

kurátorka a organizátorka 

Jana Korčeková

organizátorka a spoluzakladateľka podujatia, výtvarná realizácia a grafický dizajn

Radek Holomčík

spolukurátor 

Karol Bihari

technická realizácia a podpora 

 

Pnutie LUXUS, o.z

Registrácia: Ministerstvo vnútra SR

Číslo spisu: VVS/1-900/90-47206

Dátum registrácie: 04. 11. 2015

Bankové spojenie pre platby v EUR:

IBAN SK3383300000002800921835

BIC kód / SWIFT FIOZSKBAXXX

IČO: 50040740

Pridaj komentár